PSYCHO

THERAPIE

gesprekstherapie

De psychotherapie steunt op gesprekken waarbij jouw spreken centraal staat. We beluisteren samen jouw verhaal. We verkennen hoe jij vorm geeft aan ervaringen en hun samenhangen. We onderzoeken we punten waarop iets is vastgelopen. 
Gaandeweg ontwarren we hindernissen en maken we ruimte om gedachten en emoties te doorwerken.

De therapievorm leent zich in aangepaste vorm tot kind, jongere en volwassene, afhankelijk van

de taalontwikkeling.

 

BEELDENDE

THERAPIE

creatieve therapie

Bij beeldende therapie staat het ervaren in beeld centraal. Niet alleen bij het vormgeven aan jouw verhaal, maar ook in de creatieve handeling en de waarneming. We maken ruimte om op gedachten en emoties op creatieve wijze te verkennen en te doorwerken. We hanteren beeldende werkvormen en exploreren uiteenlopende materialen om jouw beleving te structureren en te ontwarren.

 Beeldende therapie is een specialisatie binnen de Creatieve therapie. De therapievorm leent zich tot kind, jongere en volwassene - met én zonder kunstzinnige vaardigheden.