PSYCHO

THERAPIE

gesprekstherapie

De psychotherapie steunt op gesprekken waarbij jouw spreken centraal staat.

We beluisteren samen jouw verhaal. Procesmatig verkennen we hoe jij vorm geeft aan ervaringen en hun samenhangen. We ontdekken en onderzoeken punten waarop iets is vastgelopen. 
Gaandeweg ontwarren we hindernissen en maken we ruimte om gedachten en emoties te doorwerken.

De therapievorm leent zich in aangepaste vorm tot kind, jongere en volwassene. Afhankelijk van

de taalontwikkeling wordt spel en creativiteit geïntegreerd.

 

BEELDENDE

THERAPIE

creatieve therapie

Bij beeldende therapie staat het ervaren in beeld centraal.

We scheppen samen ruimte om jouw gedachten en emoties op creatieve wijze gewaar te worden, te verkennen en te doorwerken. Dit proces omvat doen, voelen en denken. Zo hanteren we naar behoefte beeldende werkvormen, exploreren we uiteenlopende materialen en reflecteren we over creaties om de beleving te ontwarren en te structureren.

 Beeldende therapie is een specialisatie binnen de Creatieve therapie. De therapievorm leent zich tot kind, jongere en volwassene.